Home »

 
 

Groep 1/2 c

 
 

Hallo allemaal,

Wij zijn groep ½ c en onze juffen zijn juf Marianne en juf Brenda.

We hebben 21 kinderen in de klas en we hebben het erg gezellig met elkaar. Juf Marianne werkt op woensdag en donderdag en juf Brenda de andere 3 dagen.

De afgelopen jaren hebben wij met de methode Piramide gewerkt binnen de kleuterklassen. Ook de peuterspeelzalen Het Penseeltje, Ot en Sien en de Wip Wap werken met deze methode. Dit jaar gaan de leerkrachten van groep 1 en 2 zich verdiepen in nieuwe methodes. Wij zullen dit jaar onze projecten uitvoeren aan de hand van verschillende methodes om hier meer ervaring uit op te doen. De methode Piramide blijft daarnaast als basis fungeren. Hierdoor zorgen wij voor een doorgaande lijn, wat voor de ontwikkeling van de kinderen erg belangrijk is.

Wij werken samen met een tutor die vijf dagdelen in de week aanwezig is om de kinderen extra te begeleiden.

Dit kan zijn : sociaal emotioneel, taal,rekenen of kinderen die wat extra uitdaging nodig hebben.

We doen heel veel leuke en leerzame dingen op school, zoals (leer)spelletjes in de kring, spelen/werkjes maken, buitenspelen en nog veel meer.

Op dinsdag krijgen we regelmatig gymles van de gymmeester.  Hij zet dan allerlei leuke activiteiten neer in het speellokaal, zodat wij onze motoriek ook goed oefenen. Hierdoor sluiten de gymlessen mooi aan bij de gymlessen in groep 3 later. Op donderdag geeft onze eigen juf de gymles.

Verder doen we nog veel meer leuke en gezellige dingen. Wil je weten wat?

Kom dan een keer een kijkje nemen bij ons in de klas!

 

Tot ziens,

Juf Marianne en juf Brenda en de kinderen van groep ½ c