Home »

 
 

Groep 3

 
 

Welkom in groep 3

Wij zijn de meisjes van groep 3:
Jayda, Michelle, Eliza, Celia, Anna, Kiki, Jinte, Britt, Lotte, Luna, Fleur

meisjes

Wij zijn de jongens van groep 3:
Metin, Nick, Seb, Milan, Ghalil, Julian, Dylan, Baykan, Bojan, Johannes, Rayan

jongens

Samen zijn wij een gezellige groep:

klas

En….. Kim en Sim natuurlijk! Zij gaan op onze tafel zitten als er iemand moet plassen.

2016-09-06-PHOTO-00000078

Wij leren in groep 3:

Taal
Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met kern start. Het schooljaar wordt afgesloten met kern 11.
De kinderen leren lezen met behulp van verschillende materialen. Iedere kern heeft een ander thema met nieuwe letters en woorden. Het eerste half jaar bestaat vooral uit het leren van de letters. Het laatste half jaar wordt er meer geoefend met het vlotter leren lezen.
De kinderen krijgen alles klassikaal aangeboden met behulp van het digibord, werk- en leesboeken. Daarna gaan ze zelfstandig werken/spelen met verschillende materialen behorende bij de leerstof van dat moment. Iedere kern wordt afgesloten met een toets.

Schrijven
De kinderen leren direct de aangeleerde letters te schrijven.
De methode Pennenstreken sluit precies aan bij de Veilig Leren Lezen Kim versie. Belangrijke aandachtspunten bij het schrijven zijn de houding en de pengreep.
De kinderen hebben voor schrijven aparte werkboeken. Het schrijven wordt ook geoefend in de andere werkboeken.
We hebben om de cijfers goed aan te leren ook een schrijfboekje met de cijfers 0 t/m 9.

Rekenen
Iedere dag krijgen de kinderen een rekenles. Alles wordt klassikaal aangeboden met behulp van het digibord, het werkboek en verschillende materialen. Daarna gaan ze zelfstandig werken in het werkboek waarna ze met allerlei oefenstof aan de slag gaan. Aan bod komen uitspraak, schrijfwijze, tellen, ordenen, getallenreeksen, getalsbegrip, optellen, aftrekken, splitsen, geld, tijd, meten en vormen.

Biologie
Via allerlei thema’s worden de kinderen wegwijs gemaakt met de leefwereld rondom hen. Eigen lichaam, planten en dieren, niet-levende natuur, milieu en techniek.

Gymnastiek
We eindigen iedere schoolweek met de gymnastiek les.
De gymles wordt 1x in de week op vrijdag gegeven door onze vakleerkracht meester Branko. We doen spelletjes en oefenen de basis van verschillende sporten. Daarbij wordt er iedere les veel gebruik gemaakt van verschillende toestellen en of materialen.

Verkeer
Iedere maand wordt er door de leerkracht de School op Seef ouder de verkeerskalender besproken door middel van het digibord en gesprekjes.De kinderen krijgen ook een aantal praktijk oefeningen met of zonder fiets rondom de school.

Handvaardigheid en tekenen
Met verschillende materialen en technieken werken de kinderen vrij of naar aanleiding van een opdracht. Bij de vrije opdracht wordt een beroep gedaan op hun eigen fantasie.

Muziek
Het accent ligt op het zingen van liedjes, muziek beluisteren, het bewegen op muziek en muziekspelletjes.

Activiteiten
En dan staan er nog heel veel andere gezellige activiteiten op de planning, zoals de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis, enz.

We hebben zin om veel te leren maar ook om veel plezier met elkaar te hebben.

klas1