Home »

 
 

Groep 6

 
 

In groep 6 zitten 26 leerlingen, 16 jongens en 10 meisjes. Op woensdag geeft juf Esmee les en de rest van de week is juf Yvonne er.

We leren veel nieuwe dingen in groep 6. Met rekenen krijgen we steeds moeilijkere sommen, zoals breuken en staartdelingen. We werken met de methode “Reken Zeker”. Met taal gaan we aan de slag met werkwoorden, ontleden en zelfstandig naamwoorden Dat is best lastig, maar we doen ook leuke dingen zoals telefoongesprekjes voeren.

 

Met geschiedenis werken we met de methode Speurtocht. In groep 6 hebben we het over de tijd van 1600 tot nu, van de gouden eeuw tot de tijd van de televisie en de computer. We zijn begonnen met topografie, dat vinden we heel erg leuk. We moeten zelf alles in de atlas opzoeken en dan invullen in ons werkboekje, dat we mee naar huis krijgen om te leren. We kunnen topografie ook oefenen op de computer. We krijgen topografie van Nederland en leren alle provincies. Met biologie doen we vaak zelf onderzoekjes. Zo zijn we hier allerlei soorten bloemen aan het onderzoeken.

 

We werken met weektaken zodat we leren ons werk zelfstandig te plannen.

Continurooster
We eten met z’n allen gezellig op school van 12.00 tot 12.15 uur.

 

Daarna spelen we nog een half uur buiten. We hebben samen veel lol.

 

Actueel in de klas
We doen als school mee aan het project ‘School op Seef’. Eén keer doen we trapvaardigheidsoefeningen en we fietsen een educatieve route.

Op dinsdag 3 oktober start de kinderboekenweek met als thema ‘gruwelijk eng griezelen’. In de klas gaan we allerlei activiteiten rond dit thema doen en we sluiten de kinderboekenweek af op donderdag 12 oktober.

Belangrijke dingen voor kinderen en ouders om te weten
De kinderen hebben dit jaar voor het eerst een agenda waarin repetities worden opgeschreven. Het huiswerk staat ook op de website. De kinderen hebben een map waarin o.a. het huiswerk zit. Map en agenda moeten dagelijks mee naar school en weer mee naar huis genomen worden. Zodat u ook op de hoogte bent van het huiswerk. In de eerste helft van groep 6 moeten de kinderen een CD-bespreking houden. In de tweede helft maken ze een werkstuk en over dit werkstuk houden ze een spreekbeurt. Meer informatie over hoe een CD-bespreking en werkstuk te maken krijgen de kinderen te zijner tijd mee naar huis.

Wij zijn trots op We zijn trots op onze groep, want het is een gezellige en leuke groep. We kunnen goed samenwerken en samenspelen.