Home »

 
 

Verkeer

 
 

Scholen die actief zijn op het gebied van theoretische en praktische verkeerseducatie en daarbij de ouders betrekken mogen zich een SCHOOL op SEEF noemen. Een dergelijke school doet samen met ouders het maximaal haalbare om kinderen alert en vaardig te maken in het verkeer. Zo’n school stelt zich daarom ook op als intermediair tussen leerlingen, ouders, gemeente en andere instanties. De certificering is een manier om de verkeersactiviteiten van de school te waarderen.
Een school kan via certificaten het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF stapsgewijs verwerven. Daarmee maakt de school haar inspanningen op het gebied van verkeer zichtbaar, zowel aan ouders als aan de wijdere omgeving.

OBS Het Palet mag zich sinds 2009 een SCHOOL op SEEF noemen. Wij zijn hier heel trots op. Wij hebben een zeer gemotiveerde verkeerswerkgroep die bestaat twee verkeersouders en een leerkracht. De verkeersouders zijn Joyce Cornelisse en Inge Hulzenboom. De leerkracht is Gerda Kazen.

De certificering komt tot stand via een puntenwaardering van activiteiten op de volgende gebieden:
o Planmatige aanpak en organisatie van verkeersonderwijs
o Uitvoering van verkeerseducatie
o Communicatie met ouders over verkeer
o Schoolomgeving en school-thuisroutes

Al jaren wordt er goed theoretisch verkeersonderwijs gegeven op onze school maar van lessen in de praktijk kwam het nooit. Hiervoor ontbrak het inzicht over de beschikbare mogelijkheden en de tijd om dergelijke lessen voor te bereiden. Met deelname aan het pilotproject “Verkeersleerkracht” is dit zeker verbeterd. Het is een opbouw waarbij de Verkeersleerkracht eerst zelf lessen aan de leerlingen uit alle groepen geeft en dit daarna geleidelijk en in overleg overdraagt aan de verkeersouders. De lessen zijn uitgebreid vastgelegd in een lesmap van de Verkeersleerkracht die gebruikt wordt bij de voorbereiding van de lessen. Dit betreffen onder andere fietsvaardigheidslessen en oversteeklessen, zowel op het schoolplein als in de wijk. De lessen, die zowel door de leerlingen, ouders als leerkrachten zeer worden gewaardeerd, zijn inmiddels opgenomen in het onderwijsplan waardoor de continu├»teit gewaarborgd is.”