Home »

 
 

Peuterspeelzaal

 
 

Peuterspeelzaal: peuters vanaf 2,5 jaar naar Het Palet!

In brede school Het Palet is ook peuterspeelzaal Het Penseeltje gehuisvest. Uw peuter is vanaf 2,5 jaar van harte welkom op de peuterspeelzaal om spelenderwijs te leren. Op de peuterspeelzaal kan uw kind naar hartenlust puzzelen, fietsen, rennen en spelen. De leidsters organiseren daarnaast allerlei activiteiten zoals samen zingen, dansen, kleien, verven en zandtaartjes bakken. Op deze manier worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd.
Peuterspeelzaal Het Penseeltje is een VVE peuterspeelzaal en er wordt gewerkt met de methode Piramide. Basisschool Het Palet werkt met dezelfde methode . Er is regelmatig overleg, tussen de leidsters en de leerkrachten van groep 1 en 2, en de activiteiten worden op elkaar afgestemd. Op deze manier is er een goede doorgaande lijn en wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool.
Wasko verzorgt voor ons de peuterspeelzaal. Meer informatie over de peuterspeelzaal vindt u hier: www.wasko.nl