Home »

 
 

Algemene informatie

 
 

Het bestuur van Het Palet

Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs Alblasserdam valt vanaf 1 januari 2011 onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA).

Het bestuur is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs, maar in de praktijk zijn veel zaken gemandateerd aan de directie van de school. De directie legt verantwoording af voor het gevoerde beleid en de belangrijkste hoofdzaken worden voorgelegd aan het bestuur, die daar een besluit over neemt. Het bestuur komt gemiddeld 6 x per jaar bij elkaar.

Voor correspondentie over bestuurszaken kunt u zich wenden tot de heer van Genderen via email:  a.van.genderen@soba-scholen.nl of info-palet@soba-scholen.nl

Het postadres van het bestuur is: postbus 46, 2950 AA Alblasserdam

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Dhr. Johan de Kruijk (dagelijks bestuur)
Secretaris: Vacature (dagelijks bestuur)
Penningmeester: Dhr. drs. Aat van Genderen (dagelijks bestuur)
Dhr. mr. Alexander ter Meulen (algemeen bestuur)
Mevr. drs. Christel de Graaf (algemeen bestuur)