Home »

 
 

BSO

 
 

Buitenschoolse opvang: altijd opvang voor uw kind !

Wanneer u en/of uw partner naast het ouderschap een baan heeft, kan het zijn dat er niet (altijd) iemand is om uw kind op te vangen. Dan is het een geruststellende gedachte dat er op basisschool het Palet altijd opvang is voor uw kind. Na schooltijd wordt uw kind, in de BSO ruimtes, opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Op de buitenschoolse opvang bieden wij bewust uitdagende activiteiten aan, passend bij de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning en lekker (buiten)spelen. Uw basisschoolkind kan voor en/of na schooltijd en in de schoolvakanties opvangen in de buitenschoolse opvang (BSO) op het Palet.
Wasko verzorgt voor ons de buitenschoolse opvang. Meer informatie vindt u hier:
www.wasko.nl