Home »

 
 

De school

 
 

Het Palet is een gezellige, kleinschalige, brede school, die nauw samenwerkt met Kinderopvangorganisatie Wasko. Sinds januari 2011 hebben we een fantastisch nieuw schoolgebouw. Onze brede school is een combinatie van basisonderwijs, peuterspeelzaal ( met mogelijkheid voor vroege voorschoolse educatie), buitenschoolse opvang (BSO) en naschoolse activiteiten.

Tussenschoolse opvang is voor de leerlingen van Het Palet niet nodig, aangezien de school werkt met een continurooster.

Op Het Palet gaan we ervan uit dat ieder kind uniek is. Dit komt tot uiting in de manier van lesgeven(adaptief onderwijs).
De groepen 1 en 2 en de peuterspeelzaal “Het Penseeltje” werken beide met de piramidemethode, waarbij de peuters en de kleuters regelmatig samenwerken in de klas. Hierdoor is uw peuter al bekend met de manier van werken en verloopt de overgang van peuter naar kleuter vloeiend.
De leerlingen worden vanaf groep 1 langzamerhand bekend gemaakt met dag en weektaken. In hogere groepen wordt er gewerkt met een standaardformulier.

Wat zeggen ouders over Het Palet?

Plusleerlingen
Ongeveer 2 tot 3 procent van de Nederlandse bevolking is hoogbegaafd, terwijl 6 a 7 procent op bovengemiddeld of begaafd niveau presteert. Dit betekent dat in elke groep kinderen zitten die behoefte hebben aan extra uitdaging. Op het Palet wordt ook deze groep kinderen uitdagende lesstof aangeboden.
Meer informatie over plusleerlingen in groep 1 t/m 2 en groep 3 t/m 8.