Home »

 
 

Groep 1/2 b

 
 

Hallo allemaal,

 

Wij zijn groep 1-2B en onze leerkracht is juf Suzan.

We hebben 21 kinderen in de klas en we hebben het erg gezellig met elkaar.

Wij werken met de methode: Kleuterplein. Kleuterplein behandelt verschillende onderwijsgebieden zoals; rekenen, lezen, schrijven, Engels, sociaal emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming. Kleuterplein is gericht op spelenderwijs leren.

De kinderen maken kennis met ‘Raai de kraai’, een knuffel die ons ieder project helpt om nieuwe dingen te leren.

Wij werken met onderwijsassistentes die gedurende de week kinderen extra begeleiden.

Dit kan zijn: sociaal emotioneel, taal, rekenen of kinderen die wat extra uitdaging nodig hebben.

We doen heel veel leuke en leerzame dingen op school, zoals (leer)spelletjes in de kring, spelen/werkjes maken, buitenspelen en nog veel meer. Ook hebben we een digi-bord in de klas om in te zetten bij de verschillende activiteiten.

 

Op dinsdag krijgen we regelmatig gymles van de gymmeester. Hij zet dan allerlei leuke activiteiten neer in het speellokaal, zodat wij onze motoriek ook goed oefenen. Hierdoor sluiten de gymlessen mooi aan bij de gymlessen in groep 3 later. Op de andere momenten geeft onze eigen juf de gymles.

Verder doen we nog veel meer leuke en gezellige dingen. Wil je weten wat?

Kom dan een keer een kijkje nemen bij ons in de klas!

 

Tot ziens,

Juf Suzan en de kinderen van groep 1-2B