Home »

 
 

Groep 3/4

 
 

Hallo allemaal,

Wij zijn de leerlingen van groep 3/4 van Brede School Het Palet. Onze klas zit in het lokaal waar vorig jaar groep 3a zat. We zitten vlakbij groep 3 en groep 4. Dit is heel fijn omdat we dan ook dingen samen kunnen doen en dingen van elkaar kunnen lenen. Wij zitten met 22 kinderen in onze klas. Onze klas is heel gezellig! De leukste van de school!

De kinderen uit onze klas zijn: Joël, Nathan, Neo, Isra, Hosei, Lova, Dyon en Marina van groep 3. Bram, Sam, Jamie, Hendrik, Chris, Rose, Lemize, Nynke, Lean, Kimo, Emilia, Storm, Aylin en Phéline van groep 4. Onze juf is juf Gerda. Zij is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is juf Wendy onze juf.

We hebben elke donderdag gym van 8.30 – 9.30 uur. Meester Branko geeft ons gymles in de gymzaal bij De Blokweer. We worden door onze ouders naar de gym gebracht en kleden ons zelf om. Dit gaat al heel erg goed! Na de gym lopen we met z’n allen terug naar school. Juf Tessa loopt ook altijd mee.

Op maandag hebben de groep 4 kinderen van onze klas samen met de andere groep 4 kinderen zwemles, ook in De Blokweer. Ook dan worden de kinderen door de ouders bij het zwembad gebracht en lopen ze, samen met juf Liesbeth van groep 4 en een hulpouder, terug naar school. Deze ochtend hebben de groep 3 kinderen even helemaal het rijk alleen en leren we vaak de extra moeilijke dingen!

We eten elke dag ons 10 uurtje in de klas van 10.00 tot 10.15 uur. Daarna spelen we van 10.15-10.30 buiten in de speeltuin. Op vrijdag is het omgekeerd, eerst buiten spelen en dan eten in de klas.

Om 12 uur gaan we in de klas onze boterhammen opeten. Soms leest de juf dan voor of we kijken naar Huisje Boompje Beestje. We praten dan ook vaak over hoe het gaat in de klas of over andere dingen die we hebben meegemaakt. Na het eten hebben we een half uur grote pauze. Deze is altijd op het dakplein. Juf Sharon en juf Tessa zijn hier altijd pleinwacht.

Groep 3 begint de dag altijd met het planbord. We werken dan in vaste groepjes van 2 kinderen. Je zit elke dag ergens anders ingedeeld. De schrijftafel, werkblad groepje, taalkast, rekenkast en de computer. De computer vinden we het leukst. Op de computer leert Zoem ons lezen. Het ene groepje doet spelletjes in de speeltuin (spelling) en het andere groepje mag in de dierentuin (woordenschat).

Na het planbord gaan we verder met taal. We werken met Veilig Leren Lezen, Kim versie. Zoem leert ons alle letters. Zodra we een nieuwe letter leren, gaan we deze ook gelijk leren schrijven. Schrijven is wel heel moeilijk maar de juf zegt altijd `van proberen kun je leren` dus het maakt niet uit als het niet altijd even goed lukt.

Na de kleine pauze gaan we altijd nog even door met taal. Dit is altijd veel werk en als we klaar zijn mogen we lezen in allerlei leuke leesboekjes. Na de grote pauze gaan we rekenen. We hebben het al over vormen gehad, kilo, geld, meters en centimeters. Ook leren we eerst de cijfers goed schrijven. En dan natuurlijk alle sommen. Dit jaar leren we alle sommen tot 20. Echt heel erg leuk. De juf vindt rekenen ook erg leuk en dat is wel heel fijn.

We mogen altijd ons rood/groene kaartje op rood leggen als we iets niet snappen. De juf kan niet altijd gelijk komen, dus werken we even met iets anders door. Zodra de juf kan, komt ze dan helpen. Dit gaat erg goed.

Natuurlijk knutselen wij ook! Elke vrijdag wordt er iets leuks geknutseld. We hebben een boekenlegger gemaakt, een vliegende zoem en een zoem op papier. Ook maken we nog een vlieger met onze foto erop. O ja, de verjaardagskalender en er zal nog veel volgen.

Tekenen doen we ook, we hebben soms een tekenopdracht maar we hebben ook een blanco schriftje in ons kastje waar we soms in mogen tekenen.

Groep 4 begint de dag met rekenen en een taak op de computer die met de rekenles te maken heeft. Na de kleine pauze gaat groep 4 verder met Estafette en taal. In de middag staat er nog spelling of woordenschat of begrijpend lezen op het programma. Groep 4 heeft het behoorlijk druk. Verder zijn er verschillende “klaar- opdrachten” zoals je leesboek, een informatieboek, een les spelling of begrijpend luisteren op de computer. We gaan ook de tafels leren in groep 4!

 

Elke maand praten we over de nieuwe verkeerskalender van School op Seef. En kijken we huisje boompje beestje over verkeer. Onze school vindt het heel belangrijk dat we veel weten over het verkeer en ons veilig gedragen op de stoep en fietsend op de straat. Ook hebben we twee praktijklessen op school. De ene dag oefenen we met fiets opdrachten en de tweede praktijk dag doen we een educatieve wandeling rondom de school

Het is heel leuk in onze klas en we hebben zin in een heel leuk schooljaar!

Groetjes van ons allemaal.