Home »

 
 

Groep 3

 
 

Welkom in groep 3!

 

Wij zijn de meisjes van groep 3

Amé, Aysima, Cherilyn, Evy, Ezgi, Loïs. Myrna, Roos, Shraya, Shudalis, Yasmina en Zahra

Wij zijn de jongens van groep 3

Ali, Ayman, Bekir, Bjarne, Christiano, Daan, Djunay, Finn, Liam, Narek en Thijmen

 

Wij zijn een gezellige groep

Wij zijn lief voor elkaar

Wij helpen elkaar

Wij zijn allemaal anders

Wij mogen fouten maken

En….. Kim en Sim natuurlijk! Zij gaan op onze tafel zitten als er iemand moet plassen.

Wij leren in groep 3

Taal

Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met kern start en wordt afgesloten met een afsluitende kern.

De kinderen leren lezen met behulp van verschillende materialen. Iedere kern heeft een ander thema met nieuwe letters en woorden. Het eerste half jaar bestaat vooral uit het leren van de letters. Het laatste half jaar wordt er meer geoefend met het vlotter leren lezen.

Bij taal werken we ook aan spelling, begrijpend lezen, woordenschat en wereldoriëntatie.

De kinderen krijgen alles klassikaal aangeboden met behulp van het digibord, werk- en leesboeken. Ook gaan ze zelfstandig werken/spelen met verschillende materialen behorende bij de leerstof van dat moment. Iedere kern wordt afgesloten met een aantal toetsen.

Schrijven

De kinderen leren vanaf dag 1 al schrijven in lusletters, los van elkaar. Naar het einde van het schooljaar toe leren zij de lusletters aan elkaar maken. We werken in groep 3 met een driehoekig schrijfpotlood om uiteindelijk over te stappen naar een pen.

Belangrijke aandachtspunten bij het schrijven zijn de houding en de pengreep.

Rekenen

Iedere dag krijgen de kinderen een rekenles. Alles wordt klassikaal aangeboden met behulp van het digibord, het werkboek, werkbladen en veel verschillende materialen. Daarna gaan ze zelfstandig werken, waarna ze met allerlei oefenstof aan de slag gaan. Aan bod komen uitspraak, schrijfwijze, tellen, ordenen, getallenreeksen, getalsbegrip, optellen, aftrekken, splitsen, geld, tijd, meten en vormen.

Gymnastiek

Iedere donderdag hebben wij gymnastiek les.

De gymles wordt gegeven door onze vakleerkracht meester Branko. We doen spelletjes en oefenen de basis van verschillende sporten. Daarbij wordt er iedere les veel gebruik gemaakt van verschillende toestellen en of materialen.

Verkeer

Iedere maand bespreken we de verkeerskalender door middel van het digibord en gesprekjes.

De kinderen krijgen ook een aantal praktijk oefeningen met of zonder fiets rondom de school.

Handvaardigheid en tekenen

Met verschillende materialen en technieken werken de kinderen vrij of naar aanleiding van een opdracht. Bij de vrije opdracht wordt een beroep gedaan op hun eigen fantasie.

Muziek

Het accent ligt op het zingen van liedjes, muziek beluisteren, het bewegen op muziek en muziekspelletjes.

Activiteiten

En dan staan er nog heel veel andere gezellige activiteiten op de planning, zoals de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis, enz., enz.

 

We hebben zin om veel te leren

We hebben zin om veel plezier met elkaar te hebben

We gaan er een superleuk schooljaar van maken!