Home »

 
 

Groep 3B

 
 

Welkom in groep 3b!

Wij zijn de meisjes van groep 3
Almina, Aylin, Emilia, Lemize, Lola, Nynke, Phéline, Storm, Tessa en Tiyara

Wij zijn de jongens van groep 3
Anthony, Chris, Damian, Dylano, Jovain, Kimo, Luuk, Maxim, Robbie en Sahil

10 + 10 = 20
Wij zijn een gezellige groep
Wij zijn lief voor elkaar
Wij helpen elkaar
Wij zijn allemaal anders
Wij mogen fouten maken

En….. Kim en Sim natuurlijk! Zij gaan op onze tafel zitten als er iemand moet plassen.

Wij leren in groep 3

Taal
Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met kern start en wordt afgesloten met een afsluitende kern.

De kinderen leren lezen met behulp van verschillende materialen. Iedere kern heeft een ander thema met nieuwe letters en woorden. Het eerste half jaar bestaat vooral uit het leren van de letters. Het laatste half jaar wordt er meer geoefend met het vlotter leren lezen.

Ook doen wij aan spelling, begrijpend lezen en woordenschat.

De kinderen krijgen alles klassikaal aangeboden met behulp van het digibord, werk- en leesboeken. Ook gaan ze zelfstandig werken/spelen met verschillende materialen behorende bij de leerstof van dat moment. Iedere kern wordt afgesloten met een toets.

Schrijven
De kinderen leren vanaf dag 1 al schrijven in lusletters, los van elkaar. Naar het einde van het schooljaar toe leren zij de lusletters aan elkaar maken. We werken in groep 3 met een driehoekig schrijfpotlood om uiteindelijk over te stappen naar een pen.

Belangrijke aandachtspunten bij het schrijven zijn de houding en de pengreep.

Rekenen
Iedere dag krijgen de kinderen een rekenles. Alles wordt klassikaal aangeboden met behulp van het digibord, het werkboek, werkbladen en veel verschillende materialen. Daarna gaan ze zelfstandig werken, waarna ze met allerlei oefenstof aan de slag gaan. Aan bod komen uitspraak, schrijfwijze, tellen, ordenen, getallenreeksen, getalsbegrip, optellen, aftrekken, splitsen, geld, tijd, meten en vormen.

Biologie
Via allerlei thema’s worden de kinderen wegwijs gemaakt met de leefwereld rondom hen. Eigen lichaam, planten en dieren, niet-levende natuur, milieu en techniek.

Gymnastiek
We beginnen iedere schoolweek met de gymnastiekles. Iedere maandag van half 2 tot half 3.

De gymles wordt gegeven door onze vakleerkracht meester Branko. We doen spelletjes en oefenen de basis van verschillende sporten. Daarbij wordt er iedere les veel gebruik gemaakt van verschillende toestellen en of materialen.

Verkeer
Iedere maand bespreken we de verkeerskalender door middel van het digibord en gesprekjes.

De kinderen krijgen ook een aantal praktijkoefeningen met of zonder fiets rondom de school.

Handvaardigheid en tekenen
Met verschillende materialen en technieken werken de kinderen vrij of naar aanleiding van een opdracht. Bij de vrije opdracht wordt een beroep gedaan op hun eigen fantasie.

Muziek
Het accent ligt op het zingen van liedjes, muziek beluisteren, het bewegen op muziek en muziekspelletjes.

Activiteiten
En dan staan er nog heel veel andere gezellige activiteiten op de planning, zoals de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis, enz., enz.

We hebben zin om veel te leren
We hebben zin om veel plezier met elkaar te hebben
We gaan er een superleuk schooljaar van maken!