Home »

 
 

Team

 
 

Groep 1/2 a
Mijn naam is Gaby Smit.

Ik ben al 12 jaar werkzaam in de kleutergroep op Het Palet. Dit jaar werk ik weer samen met Wendy Verhart. We gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken

Mijn naam is Wendy Verhart.

Het is voor mij het zesde jaar dat ik werkzaam ben op Het Palet. Dit jaar werk ik in groep 1-2A naast Gaby Smit, maar ben ik ook te vinden in groep 4 naast Gerda Kazen. Het is erg leuk om te zien welke groei de kinderen doormaken van groep 1 t/m groep 4.

 

Groep 1/2 b
Mijn naam is Suzan Peters.

Dit jaar wordt mijn vierde jaar dat ik bij de kleuters werk. Ik werk vijf dagen in groep 1-2 B. Dit doe ik met heel veel enthousiasme en plezier. Samen met de kinderen gaan we er een leuk jaar van maken.

 

Groep 1/2 c
Mijn naam is Brenda Croes.

Ik werk al vele jaren op Het Palet en ik geef les aan groep 1-2C. Dit doe ik met veel enthousiasme. Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag in groep 1-2C samen met Marianne Wols

Mijn naam is Marianne Wols.

Ik werk al verschillende jaren met veel plezier op Het Palet. Ook dit jaar werk ik weer samen met Brenda Croes in groep 1-2C. Op vrijdag werk ik in groep 3 naast Babette Nuhn. Samen met de kinderen gaan we er weer een leuk en gezellig jaar van maken.

 

Groep 3
Mijn naam is Babette Nuhn.

Ik woon samen met mijn vriend en onze 2 dochters, Tara en Noor in Dordrecht. Ik ben begonnen als leerkracht op ´t Nokkenwiel. Daar heb ik met veel plezier mogen lesgeven aan de groepen 3 t/m 6. Een aantal jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar Het Palet. Een fijne school waar ik mocht starten bij de kleuters. Dit schooljaar is alweer het 6e jaar dat ik vier dagen in de klas sta voor groep 3. Daar leer ik samen met juf Marianne de kinderen lezen en gaan we er met zijn allen een gezellig jaar van maken!

 

Groep 4
Mijn naam is Gerda Kazen. Ik ben samen met Wendy Verhart de leerkracht van groep 4. Ik woon in Papendrecht en heb 3 zonen. Ik ben 47 jaar en werk nu ongeveer 13  jaar op IKC Het Palet. En wat vind ik het een leuke school! Ik werk hier met heel veel plezier. We hebben een fijn team en leuke kinderen op school. De school blijft ook maar groeien! Ik ben op Het Palet begonnen in groep 7 en heb de eerste jaren in de bovenbouw gewerkt. Daarna ben ik in groep 4 gaan werken naast juf Liesbeth en in groep 3 naast juf Wil en later juf Babette. Nu heb ik alweer een paar jaar mijn eigen groep, soms een combinatie 3/ 4 en dit jaar een reguliere groep 4.

Ik vind het erg leuk om groep 4 les te geven. Het is een enorm belangrijke schooljaar waar de basis wordt gelegd voor de rest van de basisschool. Hard werken om beter te leren lezen en schrijven. En niet te vergeten, het rekenen! Daar komt nog taal, spelling, begrijpend lezen en woordenschat bij. We hebben veel te doen, gelukkig blijft er ook tijd over om lekker creatief bezig te zijn, te dansen en te zingen! Ik geniet van de blije koppies van de kinderen en vind het een uitdaging om ze op hun eigen niveau een stap verder te krijgen in hun ontwikkeling!

 

Groep 5a

Mijn naam is Recep Durkut.

Ik geef dit schooljaar les aan groep 5. Tot aan de herfstvakantie werk ik vier dagen per week.  Op dinsdag staat juf Liesbeth voor de klas, omdat ik dan ouderschapsverlof heb. Na de herfstvakantie werk ik 5 dagen in de klas. Ik werk sinds 2002 met veel plezier op Het Palet. We gaan er een heel leuk en leerzaam jaar van maken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd even naar me toe komen en indien nodig een afspraak maken.

 

Groep 5b

Mijn naam is Daphne Vervoorn.

Dit is mijn derde jaar op Het Palet. Ik heb eerst twee jaar in verschillende groepen gewerkt, maar dit jaar sta ik vijf dagen voor dezelfde klas. Ik vind dit een hele leuke uitdaging. Vooral groep 5 is erg leuk, omdat de kinderen dan voor het eerst in aanraking komen met de zaakvakken. Het wordt erg leuk om dit met de kinderen uit groep 5 te ontdekken.

 

Groep 6

Mijn naam is Denise Molenwijk

Dit is mijn eerste jaar op Het Palet. Dit schooljaar werk ik 4 dagen in groep 6. Dit is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ik vind het ontzettend leuk en sta graag voor de klas. We maken er een leuk jaar van.

 

Groep 6/7
Mijn naam is Yvonne de Groot.

Ik geef al vele jaren, met veel plezier, les op Het Palet. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Ik woon samen en heb een zoon van 13 jaar.

 

Groep 7

Mijn naam is Barbara ’t Hoen

Ik ben dit jaar nieuw gestart als leerkracht op ’t Palet. Op woensdag, donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 7. Ik werk al 21 jaar in het onderwijs, in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ik heb ervaring in alle groepen maar ik vind de bovenbouw toch wel het allerleukste.

Ik combineer het lesgeven op ’t Palet met mijn werk als intern begeleider/management op ’t Nokkenwiel op maandag en dinsdag.

Ik kijk heel erg uit naar een geweldig jaar met de leerlingen van groep 7!

 

Groep 8
Mijn naam is Karin de Paauw.

Ik werk samen met Sabina. Ik werk op maandag en donderdag in groep 8.

Mijn naam is Sabina Schoenmaker.

Ik werk samen met Karin. Ik geef op dinsdag, woensdag en vrijdag les in groep 8. Wij hebben veel leuke dingen voor de boeg, zoals de musical en de werkweek. In het eerste deel van het jaar zijn we vooral heel hard aan het werk, met natuurlijk af en toe tijd voor de nodige ontspanning.

Directie
Mijn naam is Vera Doejaaren.

In augustus 2007 ben ik directeur van Het Palet geworden en hier heb ik nog geen dag spijt van gehad. Het is fijn om met een enthousiast team te werken dat oog heeft voor kinderen en de verschillen tussen kinderen weet te waarderen. Het gebouw waar wij in mogen werken staat er sinds 2011 aan de. Het is een kleurrijk gebouw met veel licht. Het is voorzien van een goed speellokaal met de nieuwste gymmaterialen. De leerlingen kunnen door een draadloos netwerk overal met laptops aan het werk. Er wordt gewerkt met moderne leermiddelen en methodes.

De school is de laatste jaren flink gegroeid en telt nu 11 groepen. Het Palet kenmerkt zich door de goede zorg die wij geven. Er is geïnvesteerd in voldoende onderwijsassistenten voor ondersteuning in de groepen. Als team vinden wij het van groot belang om samen met leerkrachten en ouders te zorgen dat leerlingen in een prettige leeromgeving volledig tot hun recht komen.  Ik ben trots op het team dat daar met veel verve dagelijks invulling aan geeft. Naast het werken met mijn directe collega’s is het ook een goede zaak dat we samen met de stichting WASKO-kinderopvang aan een brede school inhoud kunnen geven. Als laatste wil ik benadrukken dat niet alleen voor de leerlingen maar ook voor ouders en verzorgers onze deur altijd open staat.

Intern begeleider
Mijn naam is Daniëlle van Weert.

Ik ben al vele jaren verbonden aan Het Palet als Intern Begeleider. Ik coördineer de leerlingenzorg en ondersteun leerlingen, leerkrachten en ouders wanneer blijkt dat kinderen een specifieke onderwijsbehoefte hebben. Daar waar nodig passen we dan het programma aan. Een klein probleem is makkelijker te verhelpen dan een groot probleem. Daarom is het fijn dat we korte lijnen hebben op Het Palet. Ik onderhoud ook de contacten met externe deskundigen zodat ik direct specifieke hulp kan inroepen

Mijn naam is Annet Godeke.

Ik werk sinds 2001 op Het Palet. Ik ben getrouwd, heb 4 kinderen van 21, 19, 17 en 11 jaar, een hond en een kat. Ik woon in Papendrecht. Op dit moment werk ik 3 dagen op het Palet als Intern Begeleider van de groepen 1, 2 3 en 4. Ik ondersteun leerkrachten, ouders en leerlingen als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling of als er andere problemen zijn. Ook onderhoud ik de contacten met externen, zoals de schoolarts, de logopediste, schoolmaatschappelijk werker en de orthopedagoog, zodat er, wanneer nodig, specifieke hulp ingeschakeld kan worden. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Naast mijn taak als IB-er ben ik ook coördinator van de ouderkamer. In de ouderkamer worden bijeenkomsten georganiseerd voor en door ouders. Regelmatig worden er deskundigen uitgenodigd die iets vertellen over bijvoorbeeld de taalontwikkeling, opvoeden of gezonde voeding.

Administratief medewerkster

Mijn naam is Leonora van Steenis.

Inmiddels werk ik al 4 jaar met heel veel plezier bij Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA). Mijn werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van het bestuur van SOBA en de directeurenteam van Het Palet en ’t Nokkenwiel.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Mijn naam is Branko Trousset.

Ik ben sinds 2002 werkzaam als vakleerkracht bewegingsonderwijs voor st. openbaar onderwijs Alblasserdam en als zo danig dus ook verbonden aan Het Palet.

Onderwijsassistentes
Mijn naam is Astrid Akkersdijk.

Ik ben sinds oktober 2014 met veel plezier werkzaam als onderwijsassistente bij Het Palet. Dit jaar begeleid ik op maandag, dinsdag en woensdag kinderen uit groep 3, 4, 7 en 8.

Mijn naam is Hakima Rotbi.

Ik ben al 15 jaar werkzaam op het palet. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het helpen van groepjes kinderen die net iets meer hulp en aandacht nodig hebben. Dit doe ik met heel veel plezier!

Mijn naam is Judith Burghout.

Ik ben 39 jaar, getrouwd met Dick en wij zijn de trotse ouders van Anna, 14 jaar, Cas, 9 jaar en Jens 6 jaar. Als ik vrije tijd heb, lees ik graag en doe ik aan hardlopen.

Ik werk alweer 2 jaar op deze leuke school als onderwijsassistente, ik begeleidt een meisje met het Syndroom van Down en werk met kleine groepjes kleuters op het gebied van taal, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Mijn naam is Tessa den Ouden.

Ik ben 27 jaar en woon in streefkerk samen met mijn vriend. Ik werk nu 1,5 jaar bij Wasko, op BSO het Palet. Sinds meid 2018 werk ik als onderwijsassistent bij Het Palet voor het begeleiden van leerlingen. Dit vind ik heel erg leuk! We gaan er weer een leuk jaar van maken!

Mijn naam is Willemijn Nuis.

Ik ben getrouwd en ven trotse moeder van Daan en Luuk. Sinds een jaar ben ik werkzaam op Het Palet als onderwijsassistente. Ik doe dit met heel veel plezier.

Mijn naam is Jeanine den Hollander.

Ik ben in het nieuwe schooljaar gestart als onderwijsassistente in groep 3, 3/4, en 4. Misschien kennen jullie mij al, want ik ben al bijna 5 jaar pedagogisch medewerker op de bso. Het werken op school en de bso is voor mij een leuke en uitdagende combinatie. Op school kan ik de kinderen echt iets leren en daarna kunnen de kinderen op de bso zich heerlijk ontspannen en bieden we passende activiteiten aan. Sinds mei ben ik verhuisd van Sliedrecht naar Hardinxveld en ben ik samen met mijn vriend een 100 jaar oud huis aan het opknappen. Dus naast het werk zijn we aan het klussen om ons huis om te toveren tot ons droomhuis.

Mijn naam is Ilse Verwijs.

Ik ben 28 jaar oud. Ik woon in Sliedrecht en mijn allergrootste hobby is voetbal. Ik ben werkzaam bij Wasko op de sport BSO in Alblasserdam. Ik zocht een nieuwe uitdaging wat aan zou sluiten bij de BSO. Zo ben ik hier te komen werken als onderwijsassistente in de groepen 5, 5/6 en 6. Ik begeleid groepen kinderen of individuen die de lesstof van de meester/juf lastig vinden. Denk aan rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling of kinderen die lezen lastig vinden waar ik veel mee kan oefenen. Hoe mooi is het als kinderen het door net wat meer aandacht en extra uitleg de lesstof eerder gaan begrijpen. Ook begeleid ik kinderen die het juist makkelijk af gaat en wat extra opdrachten kunnen gaan doen. Verder sta ik buiten als Pleinwacht in de pauzes van groep 5,6,7 en 8. Met mijn sport achtergrond hoop ik wat extra’s aan toe te voegen.

Wasko

Mijn naam is Antoinette Smit.

Ik ben teamleider van de Wasko groepen in het openbaar onderwijs Alblasserdam. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de BSO en PGS groepen en de samenwerking met het onderwijs. Het is een hele leuke afwisselende baan en ik vind het super om samen met de collega’s een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen te creëren waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontspannen. In mijn vrije tijd geniet ik vooral samen met mijn man van onze twee lieve jongens en van familie en vrienden.