Home »

 
 

Verkeer

 
 

Een basisschool binnen SCHOOL op SEEF heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan en:

– geeft elk jaar in alle groepen zelfstandig theoretische en praktische verkeerseducatie aan de kinderen

– heeft verkeersveiligheid en verkeerseducatie (structureel) opgenomen in het schoolbeleid

– communiceert uitvoerig met de ouders/verzorgers over alle activiteiten en de rol van de opvoeders binnen verkeersveiligheid

– onderhoudt contact met de gemeente bij problemen in de schoolomgeving

Brede School Het Palet mag zich sinds 2009 een SCHOOL op SEEF noemen. Wij zijn hier heel trots op. Wij hebben een zeer gemotiveerde verkeerswerkgroep die bestaat vier Verkeersouders en twee groepsleerkrachten. De Verkeersouders zijn Marco Janse, Petra Leenheer, Petra ter Laak, Rina de Jong en Linda Lodder. De leerkrachten zijn Marlon Huijser en Gerda Kazen.

De certificering komt tot stand via een puntenwaardering van activiteiten op de volgende gebieden:
o Planmatige aanpak en organisatie van verkeersonderwijs
o Uitvoering van verkeerseducatie
o Communicatie met ouders over verkeer
o Schoolomgeving en school-thuisroutes

Al jaren wordt er goed theoretisch verkeersonderwijs gegeven op onze school maar van lessen in de praktijk kwam het nooit. Hiervoor ontbrak het inzicht over de beschikbare mogelijkheden en de tijd om dergelijke lessen voor te bereiden. Met deelname aan het pilotproject “Verkeersleerkracht” is dit zeker verbeterd. Het is een opbouw waarbij de Verkeersleerkracht eerst zelf lessen aan de leerlingen uit alle groepen geeft en dit daarna geleidelijk en in overleg overdraagt aan de verkeersouders. De lessen zijn uitgebreid vastgelegd in een lesmap van de Verkeersleerkracht die gebruikt wordt bij de voorbereiding van de lessen. Dit betreffen onder andere fietsvaardigheidslessen en oversteeklessen, zowel op het schoolplein als in de wijk. De lessen, die zowel door de leerlingen, ouders als leerkrachten zeer worden gewaardeerd, zijn inmiddels al jaren opgenomen in het onderwijsplan waardoor de continuïteit gewaarborgd is.”